21e eeuwse vaardigheden

Een diploma markeert het einde van een opleiding. Maar vooral het begin van de rest van je leven.
Paul Schnabel (voorzitter Platform Onderwijs2032) zegt in COS: “Je gaat niet naar school om Triviant te winnen. Je moet op school dingen leren die relevant zijn voor jouw toekomst.”

21e eeuwse leerlingen moeten leren hoe ze zich kunnen presenteren, samenwerken en zichzelf blijven ontwikkelen. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang om je staande te houden in een veranderende wereld. Een betrokken, nieuwsgierige en ondernemende houding is nodig om dat te bereiken.

De 21e eeuwse vaardigheden op een rijtje:

 • Creativiteit
  Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.
 • Kritisch denken
  Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.
 • Probleem oplosvaardigheden
  Een probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.
 • Communiceren
  Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.
 • Samenwerken
  Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
 • Digitale geletterdheid
  ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken.
 • Sociale en culturele vaardigheden
  Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 • Zelfregulering
  Doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren.

Bron: SLO, 2015

Bekijk ook de checklist en de nuttige links.