Checklist lesgeven met 21e eeuwse vaardigheden

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang om je staande te houden in een veranderende wereld. Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten.
Een betrokken, nieuwsgierige en ondernemende houding is nodig om dat te bereiken.

Hoe kun je dit stimuleren in je lessen?
We bieden een korte checklist, zodat je snel kunt zien wat je (al) doet in je lessen.

Checklist

  • Zelfregulering en zelfredzaamheid. Is er ruimte voor de leerlingen om zelf te plannen, vragen te stellen, vervolgstappen te maken?
  • Is er ruimte en tijd om met eigen (creatieve) oplossingen te komen? Werk je vanuit een probleem/vraagstuk en ga je samen op zoek naar het antwoord?
  • Worden de leerlingen op het spoor gezet om vanuit verschillende hoeken, culturen, denkbeelden te redeneren?
  • Zit er genoeg groepswerk in de les, waarbij de rollen goed verdeeld zijn?
  • Bied je de mogelijkheid om gebruik te maken van sociale media?
  • Kunnen leerlingen zelf (digitale) informatie verzamelen en beoordelen?